วิธีเน้น 12 ราศีของเดือนพฤษภาคม 2018 (โชคร้ายช่วยปัดเป่าโชคร้าย)

อ่าน 7,690

กลางปีที่ผ่านปีใหม่ไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ชาว 12 ราศีมีเคล็ดลับเสริมดวงอย่างไร? เป็นมงคลแก่ตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสโชคดี รุ่งเรือง ในวันนี้ แก๊งบิวตี้ มีเคล็ดลับจากหมอดูที่มีชื่อเสียงมาบอกกับคุณ ซึ่งแต่ละราศีจะมีรายละเอียดวิธีการติดตามอ่านด้วยกัน

ราศีมังกร

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์

ปรับปรุงดวงชะตาราศีมังกรของคุณ

www.pixabay.com

ดูดวงของชาวราศีมังกรในช่วงนี้เพื่อสร้างอนาคตในอนาคต และการเงินก็มาหาคุณ แต่คุณต้องสร้างการรับรู้เหล่านี้อย่างมีสติในทุกกระบวนการคิด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่แนะนำคือการเพิ่มโชคของคุณโดยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณคือ “ปลูกมะยม” ในบ้านของคุณเพื่อปรับปรุงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ทั้งในด้านการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้น การเจรจานำมา

ราศีกุมภ์


ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม

ปรับปรุงดวงชะตาราศีกุมภ์ของคุณ

www.pixabay.com

ในดวงชะตาราศีกุมภ์นี้ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตมาถึงคุณแล้ว แต่คุณยังจำเป็นต้องต่อยอดจากความสำเร็จเหล่านั้นในขณะที่พัฒนาศักยภาพของคุณ ต้องสามารถต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะตระหนักในการใช้จ่ายและการลงทุนอยู่เสมอ ควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นไม้นำโชค” ในบ้านของคุณเพื่อปรับปรุงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และประสบแต่ความสุข มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนตลอดเวลา

ราศีมีน

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 มีนาคม ถึง 15 เมษายน

ปรับปรุงดวงชะตาราศีมีนของคุณ

www.pixabay.com

ดูดวงราศีมีนในช่วงเวลานี้บ่งบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณต้องการ แต่คุณควรดำเนินชีวิตอย่างมีสติและแสวงหาความปลอดภัยในชีวิตของคุณ เพื่อคุณและครอบครัวเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต หากขาดความตระหนักในด้านต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่ายมาก ให้ยึดถือเอาความคิดที่ถูกต้อง ความดี สติสัมปชัญญะ ในช่วงนี้ควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ . “ปลูกหมากเหลือง” ในบ้านคุณ เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณ และสัมผัสแต่ความสุข

แกะ

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม

ปรับปรุงดวงชะตาราศีเมษ

www.pixabay.com

ดูดวงงวดนี้ของราศีเมษ ดูดวงงวดนี้ของราศีเมษในช่วงนี้รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะหายไป มีการเริ่มงานในรูปแบบใหม่ เพื่อความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตเสมอ นอกจากจะตระหนักถึงการคิดการใช้จ่ายและการลงทุนอยู่เสมอ คุณควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกเข็มดอกไม้” ทุกสี โดยปลูกไว้รอบรั้วบ้านเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณ และสัมผัสแต่ความสุขมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหนือผู้อื่น


วัว

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-15 มิ.ย.

ปรับปรุงดวงชะตาราศีพฤษภของคุณ

www.pixabay.com

ดวงราศีพฤษภช่วงนี้เรื่องงานจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่ควรวางแผนรับมือกับปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่ายมาก คุณต้องยืนหยัดบนพื้นฐานการคิดดี ทำได้ดี และมีวิถีชีวิตที่มีสติ เอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้อย่างแน่นอน ในช่วงเวลานี้คุณควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นมะนาว” ไว้ข้างรั้ว เพื่อกันสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตคุณ

ราศีเมถุน

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม

ปรับปรุงดวงชะตาของคุณสำหรับราศีเมถุน

www.pixabay.com

ดวงราศีเมถุนในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นอารมณ์ที่หลากหลาย และความคิดมากมายควรอยู่บนพื้นฐานของความจริง และความถูกต้องนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน แต่ต้องนำความรู้และความสามารถที่สะสมมาในอดีตมาสร้างความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะในจิตใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการลงทุนอยู่เสมอ ควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นพุทธรักษา” รอบรั้วบ้านเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณ และประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในอาชีพและการเงิน

มะเร็ง

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม

ปรับปรุงดวงชะตามะเร็งของคุณ

www.pixabay.com

ในดวงชะตามะเร็งนี้ ความอดทนเป็นแรงผลักดันในชีวิตของคุณเพื่อเอาชนะความยากลำบาก และอุปสรรคจะรอคุณอย่างแน่นอน แต่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่แนะนำคือการเพิ่มโชคของคุณโดยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นบัวหลวง” ในบ้านของคุณเพื่อปรับปรุงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และครอบครัวให้ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและการทำงาน

สิงห์

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน

ปรับปรุงดวงชะตาราศีสิงห์ของคุณ

www.pixabay.com

ดวงของชาวราศีสิงห์นี้เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณต้องการ แต่คุณยังคงต้องพัฒนาความรู้และทักษะของคุณ ความสำเร็จนี้ หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากความอดทนของคุณเอง ให้มีสติสัมปชัญญะตลอดชีวิต และการทำงานเพื่อค้นหาความสุขที่คงอยู่ตลอดไปควรเพิ่มโชคของคุณด้วยการปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นมะตูม” ในบ้านของคุณ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และพบแต่ความสุขความเจริญท่ามกลางความรักตลอดไป

บริสุทธิ์

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม

เสริมดวงราศีกันย์

www.pixabay.com

ดวงของชาวราศีกันย์ในช่วงเวลาทำงานนี้ดีขึ้นเสมอ แต่ถึงแม้สิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น คุณควรมีแผนในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะคู่ครองควรใส่ใจคู่รักของคุณให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงินที่คุณใฝ่ฝันดูเหมือนจะเข้าใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องใส่ใจ รู้จักปล่อยวางบางสิ่งในชีวิตเพื่อความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป ควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกพืชมงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นมะม่วง” ในบ้านของคุณเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และพบแต่ความสำเร็จ ความเจริญ ท่ามกลางความมั่งคั่ง

สมดุล

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน

ปรับปรุงดวงชะตาของคุณสำหรับราศีตุลย์


www.pixabay.com

ดวงชะตาชาวราศีตุลย์ในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการทำงาน และการเงินมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องใส่ใจ รู้จักปล่อยวางบางสิ่งในชีวิตเพื่อความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป ควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกพืชมงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกต้นว่านหางจระเข้นับล้านต้น” ในบ้านของคุณเพื่อปรับปรุงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และประสบแต่ความสุขเรื่องงานยศท่ามกลางความร่ำรวย มั่งคั่ง พบแต่ครอบครัวที่ดี ประกอบความสำเร็จของคุณ

ราศีพิจิก

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

ปรับปรุงดวงชะตาราศีพิจิกของคุณ

www.pixabay.com

ดูดวงราศีพิจิก ความสำเร็จ คุณได้รับจากความรู้ของคุณเอง ภูมิใจในสิ่งที่คุณได้รับ ดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณที่คุณใช้อย่างหนักจนอาจทำให้สุขภาพของคุณอ่อนแอลงได้ ความสุขที่ได้รับจากความสำเร็จในที่ทำงาน การเงินที่คุณมีอยู่ในใจอาจต้องใช้เวลารอสักครู่ เพื่อความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป คุณควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกพืชมงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกขนุน” ไว้ที่บ้านเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคุณ

ราศีธนู

ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม

ปรับปรุงดวงชะตาราศีธนู

pxhere.com

ดวงในช่วงนี้ของราศีธนูคือความอ่อนล้า และเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือธุรกิจพิเศษบางอย่าง เป็นผลให้อารมณ์แปรปรวน, หงุดหงิด, ความเครียดเริ่มครอบงำคุณ คุณควรคิดถึงอนาคตที่สดใสที่รอคุณอยู่เพื่อกระตุ้นให้คุณทำงาน แต่มีสิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรทราบด้วย หากสุขภาพของตัวเองและครอบครัวประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ คุณควรเพิ่มโชคด้วยการปลูกพืชมงคลที่เหมาะกับราศีของคุณ “ปลูกดอกรักเร่” ในบ้านของคุณเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ และประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในการงาน การเงิน สุขภาพแข็งแรง อยู่ท่ามกลางครอบครัวที่ดี โชคลาภ

ภาพหน้าปกของ www.pixabay.com

#วธเสรมดวง #ราศ #ประจำเดอน #พค #พลกรายเปนด #ปดเปาสงอปมงคล

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *