17 คาถาเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ใครสักคนรักคุณ

อ่าน 4,881

คาถาผูกใจคน คาถาเมตตา “17 คาถา” มงคล

คาถาผูกใจคน คาถาเมตตามหามงคล

1. คาถาผูกใจคน

อมณโมพุทธะ นา มา อู เอหิไชยะ เอหิสปปจนะ ปะหัจนะ เอหิ

(เคยร้องตอนอยากให้คนรักมีความสุข ใช้กับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้)

2. คาถาเมตตามหานิยม

นาเมตตา โมการุณา พุทธปราณี เตยยินดี เย็นดู นะโม พุทธยา นาเมา


(ใช้คาถาสวดมนต์ก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนมาพบกับความรู้สึกดีๆ การติดต่อทั้งหมดจะราบรื่นไม่ขาดตอน)

? อีกคำถามยอดฮิต

เมตตา กุณนาง อรหัง เมตตา

3. คาถาเมตตาพระเจ้า

ปัญจมังศิระ สังขาตัง นะไฮ นาคโร โหติ สัมภโว อิสวาสุ

(โปรดท่องบทสวดมนต์ 3 บท ก่อนออกจากบ้าน แล้วท่านลอร์ดจะเมตตา)

4. คาถาขุนแผน

เอหิมะ นะโมพุทยา นะมะปะถะ

(การใช้เพื่อท่องกับสิ่งของต่างๆ จะดึงดูดใจคุณ)

5. คาถาเสน่ห์

วิชชาจรณสัมปันโน อิติปิโสภคะวะ

ปิยะเทวะ มนัสสนัง ปิยพระมานะ มุตตะโม

ปิยะนาคา สุพรรณนานาง

พินินตริยัง นะมะมิหัง

นเมตตา โมการุณา พุทปราณี ใจยินดี เย็นดู่

(มาท่องคาถาก่อนพบผู้เฒ่าเพื่อสร้างความรัก)

6. คาถายอดนิยม


เอหิสาลิกา ยางยัง พุทธดัง อจจหิ สาลิกาติง คารานัง ตาวังควา

เอฮอมมา สุวะโปะโก อายัง ราชา สุวรรณวรรณวรรณ สาลิกานาม มโหสโต ปิยังมามะ

(ใช้สวดมนต์ระหว่างติดต่อ เจรจา หัวข้อสำคัญ แลกเปลี่ยน ให้คนชื่นชม)

7. ล็อตการสมัคร

พัตสหัง นิยเทมี สาริรุณ เชี่ยวยันวิทย์

นโมมิตตัมนุสชะ, นาเมตตา, โมคุระ

(ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้น่าสนใจและประทับใจ)

8. คาถาการค้าที่ดี

โอม อิติ พุทธทัตตา สุวรรณนาง วรัจฉัง วะมันนิวาวัตัง วะบัปปายัน ลาเอฮิกา กัชวันติ

(แช่ใบในชามอธิษฐาน เสร็จแล้วโรยน้ำให้ทั่วร้าน จะขายได้เร็ว)

อีกคาถาเดียวกันก็บอกว่าจะทำการค้า

อิติปิโสภคะวะ สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภควะ พุทโธภะคะวะ อิติปิโสภควะ พุทโธภะคะวะ

และคาถาอีกอันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ดังด้วยอาถรรพ์ 3 อย่าง จบด้วยสินค้าตัวเดียวกันคือ

พุทธดัง พหุชะนานาง เอหิจิตตัง เอฮานุสสนัง เอหิลาปัง เอหิเมตตา

ชมภูดิพ มนัสสนัง อิทธิโย ปุริโส จิตตัง พันทัง เอหิ

9. คาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธอเนนา มาลิยะ สุสังคายมี

พุทธอิริมาลายา สุสังขีมี

พุทธะ อิรปโย เขมคุณนา ภัคเกสมีมามิ

อุณาโลมา ปันนา วิชายเต

(ใช้สวดมนต์หากต้องการให้คนที่คุณรักพูดจาเป็นเสน่ห์ เวลาท่องคำว่าหมี่ ให้แตะลิ้นทุกครั้ง)

10. คาถาต่อรองราคา

นโมปุตถยา มา อุ ยะธะบุดโมนา อูอิสวาสุ สภทัสสะ อสังวิสุ โลปุสบุภะ

(ใช้สวดมนต์ด้วยน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านติดต่อเจรจาปัญหาสำคัญจะสำเร็จดังที่หวังไว้)

11. คาถาอัญเชิญเครื่องราง

พุทธะ อรธนานาง, รักษาธรรมมัน, อาธนัง, รักษาสังฆาฏิ, อรธนานาง, รักษา

(ใช้ไหว้พระก่อนออกจากบ้าน พระจะป้องกันตัวเป็นมงคล)

12. คาถาอุปถัมภ์

อิติ ปรมิถิงสา อิติสบพนมะกะตะ อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จัตมโน

นาเมตตา โมการุณา พุทธปารณี ทะยินดี ยานดู ยะหัตตวา ท่าเมา พุดเภา นะโม พุทธยา

(ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านสงสารเจ้านายช่วยส่งเสริมความดี)

13. คาถารักแท้

ออมนาโม พุทธยา พุทธธรรม สราติ ธัมมัง สราตี สังหัง สราตี

จิตตมฺสมาเรมาติ เอหิไชยะ เอศปเปชะนะ ปะหัจนะ เอหิ


(นำคาถานี้ให้แคนดี้ดูดขณะพูดคุยกับคนที่คุณรักจะทำให้คนนั้นจริงจังมากขึ้น)

14. ภารกิจที่มีสติ

พุทธัง รัตนนาง ธรรมมัน รัตนนาง สังหัง รัตนางค์ นภัก มะหมัด ปุตรา ดารุง ยักรุงกาเร ออมสวาหะ

(เคยสวดมนต์ก่อนนอนให้คนรักคิดถึง)

15. คาถารัก

โอม นะปะโร รันนกุปะติ

พุทธดัง สราตี จิตตัง สามัคมะ

ธัมมาน สรติ จิตตัง สมคมะ

สังหัง สะระตี จิตตัง สมากามํ

(อธิษฐานขอดอกไม้ก่อนส่งให้คนที่รัก เมื่อเขาหรือเธอได้ดมดอกไม้ เขาหรือเธอจะรักเราตอบ)

16. คาถาแห่งความใจจดใจจ่อ

ปัญจมังศิระ สังชาติ นาตใจ นาคโร โหติ สัมภโว ตรีนิติกวัน นา กะรัง ปัญจะ สัมปวัง

(ใช้ท่องก่อนประชุม เจรจากับเจ้าหนี้ หรือใครก็ได้ จะได้รับการบรรเทาทุกข์ สุภาพเสมอ)

17. เควสที่มีเสน่ห์

จันโตภกันตโร ปิติ ปิโย เทวะมะนุสสานัง อิทภิโยปุริ โสม ออ มา อะ อิศวสุ อิกาวิติ

(สวดมนต์คาถานี้ 3 ครั้ง ก่อนออกไปพบผู้คน จะทำให้คนที่ต้องการพบรักใคร่)

#คาถา #เมตตามหานยม #ใหผคนรกใครเอนด

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น