ไหว้พระธาตุเกิดปี 2565 เพิ่มโชคตลอดปี มีแต่ขอบ!

อ่าน 7,993

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 เสริมดวงชะตาชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี!

เข้าสู่ปีใหม่ 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว ปีนี้ใครไม่ได้ไปทำบุญเสริมดวงกันบ้างครับ? แก๊งบิวตี้ จะชวนทุกคนไปภาคเหนือ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 เสริมสิริมงคลตลอดปี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 12 ราศีควรไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดที่ไหน? ไปดูกันเลยดีกว่า

น้อมเกล้าฯถวายพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 ปีหนู

พระธาตุศรีชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พระธาตุนี้อยู่ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดบ้านเกิดของชาวจอมทอง พระธาตุเป็นแบบล้านนา ภายในประดิษฐานพระทักษิณโมลิทัศน์ จุดเด่นของพระธาตุ ถ้าจอมทองไม่ได้ฝังใต้ดินเหมือนพระธาตุอื่นๆ ในเมืองทางเหนือ รอบๆ พระธาตุจะวางตุ๊กตารูปหนูไว้มากมาย ปรับปรุงโชคของคุณ ปกป้องโชคชะตาของคุณ มีคนคอยช่วยเหลือคุณและปัดเป่าสิ่งเลวร้าย

ร้องเพลงบูชาพระบรมสารีริกธาตุปีหนู

(นโม 3 จบ)

นะโม พุทธยา นามามิ ติโลกโมลิ โลหะกุเต ปาฏิฏฐิตัง ภูชิตัง ซับบาโลเคหิ

กิตติมันตัง มโนหะรัง อาหัง วันทามี สภดา อังกาวาเย เพียรัมเม โกวิละ

รัคปภาเต สหิมาขุหะ กัปเพ ทัคคินะ โมลิ ตาโย อะหัง วันทามี สัปปะดา

ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีฉลู


พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

พระธาตุตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นทรงกลมแบบล้านนา บุด้วยใบจังโกะสีทองและมีลายแกะสลักสวยงาม ภายในพระธาตุเป็นพระธาตุอยู่เบื้องขวา (พระหน้าผาก) และพระเศียร (คอ) ผู้ที่มาสักการะพระธาตุนี้จะเพิ่มโชคอายุยืน นอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าอีกด้วย (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปของชาวจังหวัดลำปาง

ร้องเพลงเทิดพระเกียรติปีฉลู

(นโม 3 จบ)

ยปทุภูฏะ อาตุลานุภวะ เจอรัง ปฏิทฺถ ลำภคัปปุริ

เทเวนา กุตตะ อุตรพิทยา นะมามิ หันตัง วราชินาถะเต็ง

กุมาร กัสสปะ นรตะทัตโย เมกิยามะหะเทโร คะนาถตอน

ฐาเปติ มหาเธน เจติยัง ปุชิตา นรา เทเวหิ อะหัง วันทามี ตาโย

น้อมรำลึกพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 ปีเสือ

พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

ที่วัดพระธาตุช่อแฮอุทิศพระธาตุช่อแฮ พระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดในปีเสือและยังเป็นพระสารีริกธาตุของจังหวัดแพร่อีกด้วย ภายในเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เสริมการป้องกัน ดวง ดวงรวย มาที่นี่อย่าลืมไหว้พระทันที และหลวงพ่อช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ร้องเพลงสักการะพระบรมสารีริกธาตุปีเสือ

(นโม 3 จบ)

โกเสย ทะจักกะ บัปปะตี สัตตะมโนราม พุทธะเกศา

ปฏิทิตตะ อะหัง วรรณะมิ สัพพะทะ อะหัง วณฺตฺมิ ตฺโย

อาหัง วันทามี สภาโสภา

ถวายพระธาตุประจำปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีเถาะ

พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุนี้ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากสุโขทัย และยังถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญ อายุมากกว่า 600 ปีอีกด้วย สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะหากมาสักการะพระธาตุแช่แห้ง ฉันเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงชื่อเสียง โชคลาภ ศักดิ์ศรี และผู้คนจะยกย่องและสนับสนุนคุณ

ร้องเพลงบูชาพระบรมสารีริกธาตุปีเถาะ

(นโม 3 จบ)

ยาที่ ภูฏาตุลา นันทปุเร เทวนุพเวณ วราทัต เศรษฐางค์


อะหัง วณฺมิ สัปปะทะ อะหัง วณฺมิ ตฺโย

บรรณาการแด่พระธาตุประจำปีเกิด 2022: ปีมังกร

พระธาตุพระสิงห์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่วัดพระสิงห์เป็นสถานที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญในเมืองเชียงใหม่ วัดนี้สร้างแบบพม่ามาตั้งแต่สมัยพุกาม ภายในเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุกระดูกข้อมือซ้ายและเส้นผมของเด็ก ผู้ที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจะพบความสงบ สมหวัง และโชคดี มันเป็นลางดี

ร้องเพลงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ปีมะโรง

(นโม 3 จบ)

นามมิ พิมพสุขนติปุชาญ สุรุพธรัง ติวาภิรามมาน ติลกเชทัง

วรกิตติมันตัง ภสีหคสุข อะหัง วันทามี ดูราโต

บรรณาการแด่พระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีงู

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดเจ็ดยอด มีเจดีย์ 7 องค์ สร้างด้วยศิลาแลงประดับด้วยปูนปั้นเป็นรูปเทวดานั่งไขว่ห้างและยืนในจีวร เลียนแบบพระมหาโพธิสัตว์แห่งอินเดีย เสริมดวง ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย คนที่เกิดปีงูต้องมาสักการะที่นี่

ไหว้พระประจำปีมะเส็ง

(นโม 3 จบ)

ปทุมมุง โพธิปัลลังกัง ดุติยัง อนิมิสากัง ตาติยัง

จันกมา เศรษฐางค์ จตุตากัง รัตนะรัง ปัญจมัง

อชาปาลนิโกธาน, ฉัตถัง, ราชยตนาง, สัตตนาง

มุตชลิตัง อะหังวันทามี ตูราโต

น้อมรำลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 ปีม้า

พระบรมธาตุเมืองตาก วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

ที่วัดพระบรมธาตุตากมีพระบรมธาตุเมืองตาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาร์ซึ่งเป็นที่ระลึกของคนที่เกิดในปีม้า ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ พระพุทธคู่ จ.ตาก ขออะไรก็มักพอใจ ชาวไทยที่ไม่สะดวกเดินทางไปพม่าสามารถมาสักการะพระธาตุที่นี่แทนได้

ร้องเพลงสักการะพระบรมสารีริกธาตุปีแม่

(นโม 3 จบ)

สัมมาสัมพุทธะ นลตัตติ จาตุเกศทัตยา

คันธวารังถิตัง ปรมัตถ์ เจติยัง อหังวันตมี สัปปะท

ถวายพระธาตุประจำปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีแพะ

พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ เหล่านี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุของเมืองเชียงใหม่ จารึกไว้บนยอดดอยสุเทพ พระธาตุสร้างแบบเชียงแสน เคลือบทองคำจังโก้สีเหลืองทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใต้ฐานเจดีย์ ทุกปีจะมีประเพณีขึ้นดอยสุเทพเพื่อสักการะพระธาตุ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต ใครมาเชียงใหม่ไม่ไปพระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึง จังหวัดเชียงใหม่

ร้องเพลงสักการะพระบรมสารีริกธาตุปีแม่

(นโม 3 จบ)

สุวรรณเจติ ยัง เกศวรา มัทลุง กัง อรัญทัศน์ สุเทเว

สัปปะ พุชิง ทัง นวเทเวหิ อะหัง วันทามี ตาโย

ถวายพระธาตุประจำปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีมะเมีย

พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

ผู้ที่เกิดปีวอกต้องบูชาพระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุพระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยอิฐสูงและตระหง่าน ประติมากรรมที่สวยงาม ศิลปะทวารวดี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อก) ของพระพุทธเจ้า เป็นวัดโบราณที่เป็นศูนย์กลางของจิตใจคนสองฝั่งโขง ไทย และลาว

สวดมนต์ไหว้พระประจำปีลิง

(นโม 3 จบ)

ปุริมายา ทัคคินายา ปัจฉิมายา อุตตรยา หัตติมายา

อุปริมายา ดิษยา กปนศิริสมิง ปานปาเตมกเสปนะ

พระพุทธเจ้าตาปิตัง อุรังหฏฐาน สิรสา นามมี เศรษตชาติตัง

สุวรรณา ราชตัง รัตนางค์ ปาณีตัง พระพุทธเจ้า อรกา เจติยัง

อังวันทามี สัปปะทะ

บรรณาการแด่พระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีระกา

พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย เป็นศาลเจ้าที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของลำพูนมาช้านาน พระธาตุสร้างแบบไทยล้านนาแท้ๆ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโกศทองคำ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาร่วมไว้อาลัย ทุกปีในวันวิสาขบูชาจะมีประเพณีสรงพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองเทศกาลพระธาตุ เสริมบารมี เสริมบารมี มาสักการะพระธาตุที่นี่ให้กลับมามีโชคมีลาภ


สวดมนต์ไหว้พระประจำปีไก่

(นโม 3 จบ)

สุวรรณเจติ ยัง หริภุญชยัททัง ตารัง วราโมลี อุรัตถิเศรษฐ์

สห อังกูลิตติง คัชชยาเนน นิตปัตตปาล

สีเสนา ไม้หัง ปรมามิทัศน์

ส่วยถวายพระบรมสารีริกธาตุ ปีเกิด พ.ศ. 2565 : ปีจอ

พระธาตุจุฬามณี วัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่

พระบรมสารีริกธาตุนี้ตั้งอยู่ที่วัดเกตการาม ริมแม่น้ำปิง พระธาตุสร้างแบบล้านนาเก่า ประดับด้วยกระจกสี มีเรื่องเล่าว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเกตุแก้วจุฬามณีเจดีย์ ในสวรรค์แห่งดาวดึงส์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ยากให้คนไปสักการะจึงต้องมาสักการะเจดีย์ที่วัดเกตุการามซึ่งมีชื่อตรงกันกับพระเกตุแก้วจุฬามณีเจดีย์แทน เชื่อกันว่าผู้ที่เป็น เกิดปีจอ ถ้าจะถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุนี้ครั้งเดียวก็จะเป็นลำดับบุญและจะไปในวัยพระศรีอริยมรรค

ร้องเพลงบูชาพระธาตุประจำปีบนหน้าจอ

(นโม 3 จบ)

ธวัทิงศยา ปุรัมเม เกศา จุฬามณี สารีรปปะต

ภูชิตา สัปปะเทวนัง ตั้งศิรสาทัต อุตตะมัง

อังวันทามี สัปปะทะ

น้อมรำลึกถึงพระธาตุประจำปีเกิด พ.ศ. 2565 ปีกุน

พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุดอยตุง นี้เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เชื่อกันว่ามีผู้พิทักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ มีพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ เคลือบด้วยทองเหลืองแวววาว ภายในบรรจุพระเครื่องด้านซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุ ทุกปีในวันมาฆบูชาจะมีพิธีบูชาและรดน้ำพระธาตุ ชาวพุทธหลายคนทำงานร่วมกัน เพื่อนำความเป็นสิริมงคล

ร้องเพลงบูชาพระบรมสารีริกธาตุปีกุน

(นโม 3 จบ)

พิมพ์พา ธัชกะ ปปปะแตน นจุฬาทัต

จิรงมหากามานะมะมิหัน

อาหัง วันทามี สัปปะดา

ใครเกิดปีนักษัตร? อย่าลืมไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี นอกจากจะได้ทำบุญเสริมดวงแล้วยังต้องแวะชมอีกด้วย ไม่เป็นไร. ไปกันเถอะ.

#ไหวพระธาตประจำปเกด #เสรมดวงตลอดทงป #มแตปง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *