เปิดข้อสงสัย! ทำไมคำอธิษฐาน “Itipiso” จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก?

อ่าน 2,223

เชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสัยกันอย่างแน่นอน ทำไมคำอธิษฐานอิติปิโซจึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากในปัจจุบัน แก๊งบิวตี้ จะพาเพื่อนหาคำตอบไปด้วยกันจากคู่มือแปล “สวดมนต์อิติปิโส” ซึ่งเผยให้เห็นความหมายและความสำคัญของคำย่อแต่ละตัวอักษรในบทสวดมนต์อิติปิโสที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ดังนี้!!!

คำอธิษฐานอิติปิโซ แต่ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีตัวย่อ 1 บท เช่น I = 1 บท Ti = 1 บท ดังตัวอย่างด้านล่าง

“อิติปิโส ภคะวะ อะระหัง สัมมาสัมปุโธ วิชชชระสังปนฺโน สุกะโต โลกวิฑุ อนุตฺตโร ปุริสะทัมมะสราถี สัตถะ เทวะมะนุสสนัง พุทโธ ภะคะวตี”

(อธิษฐานในขณะที่คุณอายุมากกว่าหนึ่งปี)

บทขณะร้องเพลง Itipiso แต่ละบทสามารถทำได้ดังนี้!!

1. #ฉัน. อิตโต สัปปัญญุตยานัม อิจชันโต อัศวักขายัง


อิททัง ธัมมัน อนุปัตโต อิทธิมันตัง นามมิหัง

(แปล สวดภาวนา ปกป้องดาบ ต้องเป็นชีวะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด นิราสปีริ สง่าราศีมีไว้ให้ผู้สวดมนต์)

2. #ติณฺโนโย วัตตะทุกขมา ตินัน โลกามุตตโม

Tissaso Bhumi Atickanto Tinna Ogham นามมิฮัง

(กำลังแปลบทนี้อยู่ ภาวนาต่อไป ให้ปลอดภัย นานา ปีศาจและปีศาจเข้าไม่ได้ ป๊อปกับฮะ อย่ามาหลอกหลอน)

3. #ปีโยเทวะมนัสสนัง

ปิโย นาคาสุพรรณนานัง พินินตรียัง นามมิหัง

(พี่แปล สวดมนต์ นั่งสมาธิ อย่าใจร้อน อย่าใจร้อน อย่าโกรธ อาจารย์ในอดีตเคยใช้)

: pixabay.com

4. #โสภา วีรัตตจิตโต โย โสภาโม เศวเวก

โสกาปัตเต ปาโมเตโต โสภวานัง นะมิหัง

(แปลว่า สวดมนต์ทุกวัน ตามกำลังของวัน เพื่อป้องกันภัย ทุกข์ มหันตภัย ศัตรูอันชั่วร้ายทั้งปวงให้สิ้นไป)

5. #ภะ.ภชิตะ เจนะ สัตธรรม ภักกะ ปะเพนะ ตาติณํ


ภะยะเสฏฐ ปหเสนโต ภะยะสันตัง นะมิหัง

(ภาแปลว่า ภาวนาให้โรคภัยไข้เจ็บ ศัตรู มาไม่ถึง ทำไม่ได้ มรณะด้วยคาถา)

6. #กามิโต เยนนะ สะทัมโม กามปิโต สะเตวะกัน

คัจจามาโน สีวัง รามมัน กาตธัมมัน นะมามิหัง

(แปล: ถ้านั่งสมาธิ โรคภัยไข้เจ็บ โรคภัยไข้เจ็บไม่ท่วมท้น ก็จะโล่งใจ ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเก่า ร่างกายก็จะสิ้นไป)

: pixabay.com

7. #วานา นิกกามิ โย ตันห วาจัง ภะสติ อุตตะมัง

วนา นิพพาน ณัฐยา วายมันตัง นามมิหัง

(วาแปลบทนี้ดีมาก สวดมนต์ซ้ำๆ ปกป้องศัตรู โจรร้ายหนีไม่คิดจะสู้แล้วหายตัวไป)

8. #อ.อนัสสา สากสัทธัม อัสซัง เตติ โย ชิโน

อนันตคุณสมปันโน อันตกะมินทร์ นะมีหัฏฐ์

(นักแปลภาวนาขอให้เสือและช้างมาทำร้ายรบกวน จระเข้นานาสัตว์ทั้งฝูง)

9. #ราโต ราโต นิพพาน สัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมคะเน

รัมมาเปฏฐะ สัตเต โย รนาชาติ นามมิหัง

(ราแปลขอให้ท่านเป็นไสยศาสตร์มีอำนาจทุกอย่างสามารถใช้ป้องกันได้ไม่มาสัมผัสกับร่างกายพินาศและหายไป)

: pixabay.com

10. #หังฮันยี ปาเกธัมเม หังเสปติ ปารัง จนัง

หังสมานัง, มหาวิรัง, หาน ตาปาปัง, นามมิฮัง

(แฮงค์ แปลภาวนา เมื่อถึงเวลาสงคราม ศัตรู ศัตรู ใจหวั่นไหว จะไม่พยายามทำร้ายเรา)

11. #สังขารสังขาร ธัมเม สัมมาเดเสสิปานีนาง

สังสรัง สังวิฆเตติ สัมพุทธตัง นามมิหัง

(แซมแปลว่า ภาณุธัก แปลกมาก เขาให้ไว้ทุกข์เมื่อเขาเข้าไป ศัตรูทั้งหมดหายไป พ่ายแพ้)

12. #มาตาวะ ปาลิโต สัตตา มนะตัตเต ปมัตติโต

มนิโต เทวสังเหหิ มะนะกะทัน นะมิหัง


(มาแปล ภาวนา ถ้าคอยปัดป้องไว้ทุกวันยิ่งดี แก้ใจแข็ง พยายามเข้มแข็งและมีใจที่อ่อนแอทันที ไม่หยิ่งผยอง)

: pixabay.com

13. #สัมมา สานา จยัง ปรมิ สัมมา สันชิตวา สุขะมัตตาโน

สังฆรานัง คายัง ทิสวา สันตกามิง นะมิหัง

(แซมแปลในบทนี้สูตรว่าดีจริง สำหรับเสกยาปัญญาคือที่สุดที่จะหามาเปรียบเทียบ)

14. #พุชชิตวา จาตุชาณี ปุชเชเปติ มหาชานัง

ปุจฉาเพนทัง สีวังมักกัง พุทธเสตัง นะมิหัง

(พระพุทธเจ้าแปล อธิษฐาน ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป อธิษฐาน หมั้น)

15. #โทติ, คราด, แคลิฟอร์เนีย, ทอส, แคลิฟอร์เนีย, โทติ, โมเฮ, แคลิฟอร์เนีย, พะนัง

โทตะเกลซัง มหาปุณยัง โทตะสะวัน นะมิหัง

(โธ่ แปลว่า อธิษฐานขอความคุ้มครองจากเสือโคร่งและช้าง สุนัขและสุนัขล่าเนื้อสามารถใช้ป้องกันได้ สัตว์นานาพันธุ์ไม่สามารถบุกรุกบาตาได้)

ดังนั้นคำอธิษฐาน “อิติปิโซ” จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของคำอธิษฐานนี้ คุณต้องเปลี่ยนใจ!

#เปดขอสงสย #เหตใดบทสวดมนต #อตปโสฯ #ถงไดถกยกยองวาศกดสทธมาก

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *