สีมงคล สีนำโชค ปี 2565 เป็นมงคลตามวันเดือนปีเกิด

อ่าน 126 140

เงินหายาก จะตัดสินใจซื้อของ เสื้อผ้า หรือรถยนต์ นอกจากจะดูสีที่ชอบแล้ว ต้องดูดวงคนอื่นด้วยโดยเฉพาะดวงชะตาของเรา ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาของเราในด้านใด !! วันนี้ใคร แก๊งความงาม รวบรวมข้อมูลทั้งหมดสำหรับเพื่อนเช่น สีมงคล สีนำโชค ปี 2022 สีมงคล เสริมดวง การเงิน การงาน โชคลาภ ลาภ สีมงคลตามวันเกิดทั้ง 7 วัน พร้อมพยากรณ์รายละเอียดให้อ่านกันแบบเต็มๆ ไม่ต้องยั้ง ดังนี้!!

สีเสื้อประจำวัน

วันอาทิตย์ พระอิศวรได้หล่อพระเวท 6 องค์ บดให้เป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง โรยยาอายุวัฒนะ ดังนั้นเขาจึงเกิดเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีร่างกายสีแดง

วันจันทร์ พระอิศวรหล่อเทวดา 15 พระเวทเป็นผงละเอียด แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน โรยด้วยยาอายุวัฒนะ จึงบังเกิดเป็นพระจันทร์มีกายสีเหลืองซีด

วันอังคาร พระอิศวรหล่อพระเวทเพื่อเปลี่ยนควาย 8 ตัวให้เป็นผง แล้วห่อด้วยแผ่นสีแดงฉานโรยด้วยยาอายุวัฒนะ ดังนั้นเขาจึงเกิดเป็นดาวอังคารซึ่งมีร่างกายเป็นสีของแก้วเพทายซึ่งเป็นสีชมพู

วันพุธ พระอิศวรหล่อพระเวทเพื่อพญาคชสาร (พญาช้าง) 17 สายกลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าใบไม้สีเขียว ประพรมน้ำอมฤต จึงได้ประสูติเป็นพระพุทธองค์ทรงแก้วมรกตสีเขียว

วันพฤหัสบดี พระอิศวรหล่อพระเวทเพื่อเปลี่ยนฤาษี 19 องค์ให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดง โรยยาอายุวัฒนะ ดังนั้นเขาจึงเกิดในรูปของดาวพฤหัสบดีที่มีร่างกายสีสด

วันศุกร์ พระอิศวรได้ริเริ่มพระเวทเพื่อเปลี่ยนวัว 21 ตัวให้เป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าชาสีน้ำเงิน โรยยาอายุวัฒนะ ดังนั้นเขาจึงเกิดเป็นวีนัสซึ่งมีร่างกายเป็นสีคราม


วันเสาร์ พระอิศวรได้ริเริ่มพระเวทเพื่อเปลี่ยนเสือ 10 ตัวให้เป็นผง แล้วห่อด้วยแผ่นสีดำโรยด้วยยาอายุวัฒนะ ดังนั้นเขาจึงเกิดเป็นดาวเสาร์ ตัวของเขาเป็นสีดำหรือสีม่วงหมอก

เย็นวันพุธ (พระราหู) พระศิวะสร้างราหูโดยบดขยี้หัวของวิญญาณอสูร 12 ตนและโรยด้วยยาอายุวัฒนะ จึงเกิดเป็นพระราหู มีสีกายเป็นนิลดำ

สีมงคลประจำวัน

เกิดวันอาทิตย์

สีมงคลประจำวัน : เขียวเย็น เขียวเข้ม ขาว ชมพู

คนเกิดวันจันทร์

สีมงคลประจำวัน : เขียวสดใส ม่วงอ่อน ม่วง

คนเกิดวันอังคาร

สีมงคลประจำวัน: สีม่วง สีแดง และสีแดง

คนเกิดวันพุธ

สีมงคลประจำวัน : เขียว เหลืองอ่อน เหลืองเข้ม

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีมงคลประจำวัน : ฟ้า น้ำเงิน เขียวสด แดง

วันศุกร์

สีมงคล : เหลือง ชมพูอ่อน แดง

คนเกิดวันเสาร์

สีมงคลประจำวัน : เขียวเข้ม แดง เหลือง ฟ้า น้ำเงิน ชมพู น้ำตาล

คนที่เกิดในคืนวันพุธ

สีมงคลประจำวันนี้ : ดำ แดง น้ำตาลเข้ม

สีนำโชคประจำวันนี้

เกิดวันอาทิตย์

สีที่โชคร้าย: น้ำเงิน, น้ำเงิน.


คนเกิดวันจันทร์

สีที่โชคร้าย: สีแดง

คนเกิดวันอังคาร

สีที่โชคร้าย: สีเหลือง, สีขาว

คนเกิดวันพุธ

สีที่โชคร้าย: ชมพู.

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีที่โชคร้าย: ม่วงอ่อน, ม่วงเข้ม

วันศุกร์

สีที่โชคร้าย: นี่คือสีเขียวเข้ม

คนเกิดวันเสาร์

สีที่โชคร้าย: เขียวอ่อน, เขียวขจี

คนที่เกิดในคืนวันพุธ

สีที่โชคร้าย: สีส้ม

สีรถกับสีวันเกิด

สีรถวันจันทร์

บรอนซ์เงิน เหลืองอ่อน ขาว : สีประจำตระกูล เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

Rose Orose: สีสันแห่งวัยภูมิทัศน์ ส่งเสริมการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

เขียว : ศีกข์มิเดชสนับสนุนอำนาจ อิทธิพล เป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

ดำ ม่วง : สีภูมิศรี ชอบของมงคล โชคลาภ ต่างๆ

สีเหลือง สีส้ม ทอง : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

สีเทา สีดำ: สีอุตสาหกรรมส่งเสริมความพากเพียรและความเพียรเพื่อความสำเร็จ

ฟ้า น้ำเงิน : สีของภูมิมนตรีส่งเสริมเรื่องความเมตตาช่วยเหลือ รูปแบบความก้าวหน้า

สีแดง : สีของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีคนเกิดวันอังคาร

กุหลาบ โอโรส สีดิน เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

สีเขียว : สีของภูมิสูงอายุ ส่งเสริมอายุยืน. ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

ดำ, ม่วง: ถ้าภมิเดชสนับสนุนอำนาจอิทธิพลเป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

เหลือง แดง ทอง ภูมิศรี ชอบของมงคล โชคลาภ ต่างๆ

เทา ดำ : สีภูมิลักษณ์ ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

ฟ้า, น้ำเงิน: สีของภูมิประเทศที่อุตสาหะ ส่งเสริมความอุตสาหะและอุตสาหะที่จะประสบความสำเร็จ

แดง : ถ้าภูมิมนตรีส่งเสริมเรื่องเมตตาช่วย รูปแบบความก้าวหน้า

บรอนซ์เงิน, เหลืองอ่อน, ขาว : สีประจำชาติ เป็นสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีของคนที่เกิดวันพุธ (วัน)

สีเขียว : สีประจำตระกูล เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

สีดำ ม่วง : สีแนวนอนอายุ ส่งเสริมอายุยืน. ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

เหลือง ส้ม ทอง : ถ้าภูมิเดชสนับสนุนอำนาจและอิทธิพลเป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

เทา ดำ : สีภูมิศรี ชอบของมงคล โชคลาภต่างๆ

ฟ้า น้ำเงิน : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

สีแดง : สีแห่งความพากเพียร ส่งเสริมความพากเพียร อุตสาหะ สู่ความสำเร็จ

เงิน เหลืองอ่อน ขาว : สีพุมนตรีส่งเสริมเรื่องเมตตาช่วย รูปแบบความก้าวหน้า

Rose, Orose: สีของโลก นี่คือสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีรถของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

เทา ดำ : สีประจำตระกูล เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

สีฟ้า สีน้ำเงิน: สีแนวนอนอายุช่วยส่งเสริมการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

แดง : ถ้าภมิเดชสนับสนุนอำนาจ อิทธิพล เป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

เงิน เหลืองอ่อน ขาว : สีภูมิศรี เสริมสิริมงคล โชคลาภต่างๆ

สีเขียว : สีแห่งความพากเพียร ส่งเสริมความพากเพียร อุตสาหะ สู่ความสำเร็จ

ดำ ม่วง : สีของภูมิมนตรีส่งเสริมเรื่องความเมตตาช่วยเหลือ รูปแบบความก้าวหน้า

สีเหลือง สดใส สีทอง : สีประจำชาติ เป็นสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีคนเกิดวันพฤหัสบดี

เหลือง แดง ทอง : สีประจำตระกูล เสริมบารมี มีคนใช้ มีตัวช่วย

สีเทา สีดำ: สีของภูมิทัศน์ที่ชราภาพส่งเสริมการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

ฟ้า น้ำเงิน : สีฟามิเดตส่งเสริมอำนาจ อิทธิพล เป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

สีแดง : สีภูมิศรีเอื้ออำนวยแก่สิ่งมงคลโชคลาภ


บรอนซ์เงิน เหลืองอ่อน ขาว : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง กำไร มรดก

Rose, Orose: Industrious Colours ส่งเสริมความพากเพียรและความเพียรเพื่อความสำเร็จ

กรีน : ถ้าภูมิมนตรีส่งเสริมเรื่องเมตตาช่วย รูปแบบความก้าวหน้า

ดำ ม่วง : สีของแผ่นดิน เป็นสีประจำวันที่ต้องห้าม สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีรถวันศุกร์

ฟ้า น้ำเงิน : สีท้องฟ้า เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

สีแดง : สีแห่งวัย ส่งเสริมอายุยืน ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

บรอนซ์เงิน เหลืองอ่อน ขาว : สีของภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมอำนาจ อิทธิพล เป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

กุหลาบโอโรส : สีของภูมิศรี เสริมสิริมงคล

สีเขียว : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

ดำ ม่วง อุตสาหะ ส่งเสริมความพากเพียร อุตสาหะ สู่ความสำเร็จ

เหลืองทอง : สีของภูมิมนตรีส่งเสริมเรื่องความเมตตาช่วยเหลือ รูปแบบความก้าวหน้า

สีเทาดำ เป็นสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีรถวันเสาร์

ดำ, ม่วง : สีของท้องฟ้า, เอื้ออาทร, มีบ่าว, มีผู้ช่วย

สีเหลือง สดใส สีทอง: สีของภูมิทัศน์ที่ชราภาพส่งเสริมการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

เทา ดำ : ถ้าภมิเดชสนับสนุนอำนาจ อิทธิพล เป็นที่เกรงขามของประชาชนทั่วไป ผู้คนรู้สึกหยิ่งผยอง

ฟ้า น้ำเงิน : สีภูมิศรี ชอบของมงคล โชคลาภ ต่างๆ

สีแดง : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

บรอนซ์เงิน ขาว อุตสาหะ อุตสาหะ อุตสาหะ อุตสาหะ สู่ความสำเร็จ

กุหลาบ โอรส : สีของภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่องเมตตาช่วย รูปแบบความก้าวหน้า

สีเขียว : สีของภูมิภาค เป็นสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

สีรถที่เกิดวันอาทิตย์

สีแดง : สีประจำตระกูล เสริมบารมี มีคนใช้ มีผู้ช่วย

สีเขียว : สีภูมิศรีเอื้ออำนวยต่อสิ่งมงคลโชคลาภ

ดำ ม่วง : สีภูมิพล ส่งเสริมความมั่งคั่ง เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก

เหลือง ส้ม ทอง อุตสาหะ ส่งเสริมความพากเพียร อุตสาหะ สู่ความสำเร็จ

เทา ดำ : สีภูมินตรี ส่งเสริมเรื่องเมตตาช่วย รูปแบบความก้าวหน้า

สีบรอนซ์ เหลืองอ่อน ขาว : สีแห่งวัย ส่งเสริมอายุยืน ร่างกายแข็งแรง ปลอดโรค

Rose, Orose: สีของโลก นี่คือสีต้องห้ามในชีวิตประจำวัน สีที่โชคร้าย จะมีแต่สิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งความทุกข์

คุณเป็นอย่างไรบ้าง กับสีนำโชคปี 2022 สีมงคล สีเสริมดวง แก๊งความงาม ให้ละกัน. บทความถัดไปเราจะมีดวงแม่นๆมานำเสนอ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ^^

#สมงคล #สนำโชค #ป #ถกโฉลก #ตามวนเกด

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น