อธิษฐานเผื่อพระมหากรุณาธิคุณ จะบังเกิดผลอย่างไร?

อ่าน 2,405

ในทุกคำอธิษฐานเพื่อความเมตตาอันยิ่งใหญ่ คำอธิษฐานควรทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่ได้สักแต่ทำ จำไว้เสมอว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อขอโทษพ่อมดที่ทำให้เขาขุ่นเคือง และเพื่อให้เขายกโทษให้เรา เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เขาพร้อมที่จะให้อภัยและตัดกรรมของเขาจริงๆ ในช่วงเริ่มต้นของการอธิษฐาน ความกังวลทั้งหมดควรถูกขจัดออกไป เน้นที่ร่างกาย คำพูด และจิตใจ สักการะพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง กับ เบญจเกียรติ ประดิษฐ จากนั้นเริ่มอธิษฐานตามลำดับต่อไปนี้:

1. การกราบที่อัญมณีทั้งสาม


2.กราบพระพุทธเจ้า

3. ไตรภาค

4. สรรเสริญพระพุทธเจ้า

5. ธรรมสรรเสริญ

๖. สรรเสริญพระสงฆ์

7. บทแห่งความเมตตาต่อตนเอง


8 .คำถามเพื่อความเมตตาอันยิ่งใหญ่

9. อุทิศบุญ

10. ขออโหสิกรรมและบทสวดมนต์

เวลาสวดมนต์ควรร้องให้ดังพอให้ได้ยิน ไม่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จไว แรกๆอาจจะผิดหรือถูก แต่ไม่เป็นไร ถือว่าไม่บาป เพราะเราสวดมนต์ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีเจตนาจะเสแสร้งเล่นพระธรรม สวดมนต์บ่อยๆ นานๆจะชำนาญ ปัญหาเพลงผิดและเพลงผิดจะหมดไป เพลงเบื้องต้นยังต้องร้องในการแปลเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของเพลง เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณจะไม่สามารถร้องเพลงแปลได้ในภายหลัง

พระมหากรุณาธิคุณนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในพระธรรมเทศนาที่สำคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 31 หน้า 341 ชื่อ “เมตตากถา” โดยมีเนื้อหาสั้นๆ ว่า ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำไว้ ขณะนั้นท่านเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมและแสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมเทศนาที่นำเสนอในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศล ในเบื้องต้น ทรงแสดงอานิสงส์ของการแผ่เมตตา ซึ่งผู้มีพระเมตตาจะได้บุญมากมายถึง 11 ประการ พระองค์จึงทรงจำแนกการแผ่เมตตาออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) เผยแพร่โดยไม่มีผู้รับเฉพาะ

2) ออกอากาศไปยังผู้รับเฉพาะ และ

๓) แผ่เมตตา 10 ทิศ

จากนั้นเขาก็แสดงความเมตตาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และขีดเส้นใต้ให้พระภิกษุจำต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ความพิเศษของพระมหากรุณาธิคุณนี้คือ เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเองทรงแสดงไว้ โดยไม่มีเหตุจูงใจให้แสดง เช่น ไม่มีใครพูดหรือพูดถึงการแผ่เมตตา ไม่มีใครถาม ฯลฯ เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ต้องมีเหตุการณ์ที่จะแสดง ความสูงส่งของเขาได้แสดงออกมาเช่นนั้น เป็นพระธรรมเทศนาที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นี่เป็นการแสดงความเมตตาที่ยาวที่สุดในบรรดาบทอื่นๆ เกี่ยวกับความเมตตา จึงเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณ

คำถามเพื่อความเมตตาอันยิ่งใหญ่


เอวามเม สุตัง เอกัง สมยัง ภะคะวะ สาวัตถียัง วิหารเจตวาเน อนาถปินธิกัสส อาราเม ตัตตรา ฆะ ภะคะวะ ภิกษุคนรัก ศรี ภิกขโวตี ภะแดนเตติ เต ภะวะโต ปัจจสโสสัง

ภะคะวะ เอตตะโวคา เมตตายะ ภิกฺขเว เจโทวิมุตติยะ อาเสวิตยะ ภะหุลิกตยะ ยะนิกาตยะ วัฏกตยะ อนุตถิตยะ ปริจิ ตยา สุสัมมารธยา เอกตะสนิสังสาปาฏิกาญจน์

ดังนั้นจงนึกถึงพระเจ้าและอธิษฐานขอความเมตตา ยะ อย่าจับฉัน คุณยังสามารถอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ แล้วอธิษฐานเช่นเดียวกัน ถูกปัดเป่าออกไป คาถานี้ ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำมอบให้หลวงพ่อมนัส ที่จันทบุรีเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว มันคือชะตากรรมส่วนตัว เป็นสาธารณะแล้ว

#การสวดคาถามหาเมตตาใหญ #ใหไดผลควรปฏบตอยางไร

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น